De verschillen tussen een kortlopende en een doorlopende reisverzekering

X kortlopende reisverzekering afsluitenBij het afsluiten van een reisverzekering, kun je zelf kiezen of je een kortlopende of een doorlopende reisverzekering afsluit. Op deze pagina lees je wat de verschillen zijn tussen een kortlopende en een doorlopende reisverzekering, zodat je de keuze voor een reisverzekering gemakkelijker is. Deze definitieve keuze kun je vervolgens gemakkelijk maken op de website Lopendereisverzekering.nl.

Voor meer info over het verzekeren van je quad, zie: http://www.akno.nl/quad-verzekeren/

Ten eerste is de geldigheid van een kortlopende reisverzekering anders dan de geldigheid van een doorlopende reisverzekering. Zo is een kortlopende reisverzekering alleen geldig gedurende de vakantie. Ga je twee weken op vakantie, dan is de kortlopende reisverzekering gedurende deze twee weken geldig. De geldigheid van een doorlopende reisverzekering is veel langer, namelijk gedurende het hele jaar. Zo ben je met een doorlopende reisverzekering het gehele jaar verzekerd, ook als je een heel jaar maar één keer op vakantie gaat of als je in een jaar wel tien keer op vakantie gaat.

Naast de geldigheid van de reisverzekeringen, verschillen kortlopende reisverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen tevens van elkaar op het gebied van dekking. Zo biedt niet iedere kortlopende reisverzekering dekking bij bijkomende kosten door een staking, noodweer of door vulkaanuitbarstingen, terwijl dit bij de meeste doorlopende reisverzekeringen wel het geval is.

Ook verschillen de beide reisverzekeringen van elkaar op het gebied van het wijzigen van de verzekeringen als je deze eenmaal hebt afgesloten. Een doorlopende reisverzekering kun je altijd wijzigen, maar een kortlopende reisverzekering kan alleen gewijzigd worden voor vertrek, dus voordat de verzekering is ingegaan. Hier dien je rekening mee te houden bij het afsluiten van een kortlopende verzekering.

Wanneer is een doorlopende reisverzekering voordeliger?

Bij iedere verzekering is er een bepaald omslagpunt. Dit omslagpunt geeft aan wanneer een kortlopende reisverzekering niet meer voordeliger is, maar het verstandiger is om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Ga je namelijk meerdere keren per jaar op vakantie of ga je vaak op vakantie voor langere perioden, dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger dan een kortlopende reisverzekering. Wanneer dit omslagpunt is, verschilt per situatie. Zo is een gezin met kinderen vaak voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering als zij langer dan twee weken op vakantie gaan. Bij een stelletje ligt dit omslagpunt op een vakantie van drie weken per jaar. Bij een alleenstaande ligt dit omslagpunt wat verder, namelijk bij vier weken vakantie per jaar.

Verzekering van je quad bij het kopen

verzekering voor een rode quadBij het aanschaffen van een quad, ben je niet alleen geld kwijt aan de daadwerkelijke aanschaf van een quad en de brandstof voor een quad. Als eigenaar van een quad ben je namelijk ook verplicht om een verzekering quad af te sluiten.

Met deze verzekering ben je verzekerd tegen eventuele schade aan jouw quad bij het gebruik van de quad, maar kun je ook geld terugkrijgen van de verzekering als jouw quad gestolen wordt.

Op deze pagina lees je drie stappen voor het afsluiten van de juiste quadverzekering, zodat je niet alleen een goede quadverzekering hebt, maar ook niet te veel voor deze verzekering betaalt.

Voor meer info over het verzekeren van je quad, zie: http://www.akno.nl/quad-verzekeren/

Stap 1: bepaal wat je wil verzekeren in je verzekering quad.
Voor je start met het zoeken naar een goede quadverzekering, is het belangrijk om eerst voor jezelf te bepalen wat je wil verzekeren met jouw verzekering quad.

Zo kun je ervoor kiezen om de kosten zo laag mogelijk te houden door een verzekering af te sluiten die alleen schade aan de quad dekt, maar kun je ook het zekere voor het onzekere nemen door een verzekering af te sluiten die ook de diefstal van jouw quad vergoed.

Welke verzekering je afsluit, is dus geheel afhankelijk van jouw wensen, behoeften en budget.

Stap 2: zoek verschillende verzekeraars met een verzekering quad website.
Er zijn verschillende verzekeraars die een quadverzekering in hun aanbod hebben. Door de verzekeraars met een quadverzekering op een rijtje te zetten, heb je meer inzicht in het aanbod van quadverzekeringen en kun je gemakkelijker de keuze maken voor een bepaalde quadverzekering.

Stap 3: vergelijk de verschillende verzekeraars en kies de beste verzekering quad uit.
Als je alle verzekeraars met een verzekering quad op een rijtje hebt gezet, kun je deze verzekeraars vervolgens gemakkelijk vergelijken.

Dit doe je door de prijzen van de verschillende quadverzekeringen met elkaar te vergelijken, om vervolgens op basis van deze vergelijking de beste prijs te kiezen.

Ook kun je de inhoud van de polissen van de verschillende verzekeraars nog even met elkaar vergelijken, zodat je er zeker van bent dat je de beste verzekering afsluit.

Zie de website van Akno.nl Verzekering voor meer informatie hierover.

Inboedelverzekering: wees alert op onderdekking

Je spullen indekken tegen diefstal, storm- of brandschade is geen overbodige luxe.

Maar de beste verzekering vinden is niet eenvoudig, want er zijn grote verschillen in premie en dekking.
Wees bovendien alert op onderdekking.

Waarop letten?

Voor meer info over het verzekeren van je quad, zie: http://www.akno.nl/quad-verzekeren/

Premie
Hoogte dekking kostbaarheden
Geld gedekt tegen diefstal?
Vaste dekkingsbedrag?
Bijzonder beleid bij grote steden?
Opzegtermijn
Jaarlijkse indexatie
Garantie tegen onderverzekering?

Het zal je maar gebeuren, dat tijdens je vakantie wordt ingebroken of dat je parketvloer door een rioolbreuk wordt geruïneerd.
Het is prettig als de schade dan door een verzekeraar wordt vergoed.

Ook is het een geruststellende gedachte dat je niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien als je vanwege schade tijdelijk je spullen elders moet opslaan of in een hotel moet verblijven.

Een Inboedelverzekering is dus geen overbodige luxe. De vraag is alleen: bij welke partij kun je het best terecht? Het loont de moeite om polissen goed te vergelijken, want de verschillen kunnen behoorlijk aantikken.
Volgens vergelijkingswebsite Verzekeringssite.nl kan het premieverschil voor een standaard eengezinswoning al oplopen tot 100 euro per jaar.

Maximumuitkering

Ook in de verzekerde bedragen zijn grote verschillen te zien.
De ene verzekeraar keert maximaal duizend euro uit voor sieraden, terwijl de ander een bovengrens hanteert van 7.500 euro.
En terwijl computerapparatuur bij de ene verzekeraar voor 12.000 euro is verzekerd, keert de andere niet meer uit dan 2.000 euro.
En dan zijn er ook nog verzekeraars die helemaal geen maximum hanteren.

Bij veel verzekeraars kun je tegen bijbetaling wel de dekking voor sieraden en computerapparatuur verhogen, maar ook die meerprijs verschilt per polis.

Je kunt ook overwegen een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten.
Deze biedt een ruimere dekking en je krijgt bijvoorbeeld ook uitgekeerd bij diefstal buitenshuis.
Het is aan jou of je dit die extra kosten waard vindt.

Diefstal van geld wordt niet door elke verzekeraar vergoed.
En als hiervan al sprake is, geldt ook hier een maximum, dat eveneens per verzekeraar behoorlijk kan verschillen.

Nieuwwaarde
Als je spullen beschadigd of gestolen zijn, krijg je bij de meeste verzekeraars de nieuwwaarde uitgekeerd, tenzij de dagwaarde lager is dan 40 procent van de nieuwwaarde.
In veel polissen staat de bepaling dat de verzekeraar er ook voor kan kiezen herstelkosten te betalen, als dat goedkoper uitpakt dan de nieuw- of dagwaarde.

Als je een Inboedelverzekering afsluit, bedenk dan wel dat er de nodige uitsluitingen zijn.
Je krijgt alleen uitkering voor goederen die niet ‘aard en nagelvast’ in je huis zitten.
Kliklaminaat dat je eenvoudig kunt verwijderen valt daar dus wel onder, maar vastgelijmd parket niet.

Schade door een overstroming van bijvoorbeeld een rivier wordt evenmin vergoed.
Ook moet je je realiseren dat een basisinboedelverzekering alleen dekking biedt bij brand, diefstal, storm, regen en een breuk van een water- of rioolleiding.
Laat je een kop koffie over je laptop vallen, dan krijg je niets uitgekeerd.
Alleen de meest uitgebreide (all risk) verzekering vergoedt dergelijke schade, maar deze is uiteraard wel duurder.

Grote stad
Woon je in een grote stad, dan is het van belang de polisvoorwaarden goed na te pluizen op eventuele beperkende voorwaarden .
Bij sommige verzekeraars betaal je meer premie, is de dekking voor kostbare voorwerpen als laptops beperkt of zit je vast aan een eigen risico als je bijvoorbeeld in Rotterdam woont.

Over het begrip ‘grote stad’ verschillen bovendien de meningen: sommige verzekeraars scharen hier alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag onder, maar er zijn er ook die steden als Arnhem en Lelystad al rekenen tot de grote steden.

Korting
Er zijn enkele manieren om te besparen op je Inboedelverzekering.
Als je woning het Certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen of BORG Certificaat heeft wordt dat bij veel verzekeraars beloond met premiekorting of afschaffing van het eigen risico bij diefstal.

Ook als je je Opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit, ben je vaak goedkoper uit.
Iris Vincent-de Groot, contentmanager van Verzekeringssite.nl, vindt het sowieso verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde partij onder te brengen.
“Dan hoeft de schade bij slechts één verzekeraar gemeld te worden en hoeft niet uitgezocht te worden onder welke verzekering iets valt.”

Onderverzekering

Als je een Inboedelverzekering afsluit is het van groot belang dat je spullen niet zijn onderverzekerd.
Als de schade-expert van je verzekeraar ontdekt dat je de waarde van je inboedel te laag hebt ingeschat, krijg je bij schade naar rato uitbetaald.

Blijkt je totale inboedel bijvoorbeeld 20 procent meer waard dan het totale verzekerde bedrag, dan krijg je bij een schade van 10.000 euro slechts 8.000 euro uitgekeerd, zelfs al ben je voor 80.000 euro verzekerd.
Bij een te hoge verzekering krijg je overigens níet een hoger bedrag uitgekeerd: je mag volgens de wet nooit winst maken op je verzekering.

Om onderdekking te voorkomen is het van groot belang om de waarde van je inboedel nauwkeurig vast te stellen.
Dit kan door een inboedellijst, die je laat opnemen in de polis.
Het verzekerde bedrag wordt dan jaarlijks aan de inflatie aangepast, zodat je niet sluipenderwijs onderverzekerd raakt.

Een andere, meer gebruikelijke Optie is de inboedelwaardemeter.
Hierbij stel je op een globale manier de waarde van je inboedel vast.
Het invullen van de inboedelwaardemeter biedt wel in bijna alle gevallen bescherming tegen onderverzekering door middel van garantie.

Je moet de inboedelwaardemeter wel eens in de vijf jaar opnieuw invullen of bij een verandering in je persoonlijke situatie, zoals een verhuizing, verbouwing of gezinsuitbreiding.

Plichten
Hier houden je plichten als verzekeringnemer overigens niet mee op.
Je bent verplicht je huis en spullen goed te onderhouden, want zoals gezegd komt anders de dekking in gevaar.
Ook moet je bij diefstal aangifte doen en bij schade direct je verzekeraar informeren.

Om discussies met je verzekeraar over het juiste schadebedrag te voorkomen, adviseert Verzekeringssite.nl om foto’s te nemen van waardevolle voorwerpen of met een draaiende videocamera door je huis te lopen.
Sla de beelden uiteraard op een andere locatie op; anders heb je daar bij brand niets aan.

Voor heel bijzondere kunstvoorwerpen kun je overwegen een Taxatierapport op te laten stellen.